اخذ کد کارگاهی تأمین اجتماعی

نحوه دریافت کد کارگاهی بیمه تامین اجتماعی

ازما بی نهایت مشاوره رایگان بگیرید

044-33488469

بعد از ثبت شرکت یا کارگاه، بایستی به منظور بیمه کردن افراد شاغل به نزدیکترین شعبه سازمان تامین اجتماعی مراجعه و مدارک لازم به منظور تشکیل پرونده و دریافت کد، انجام شود.

کد کارگاهی و بیمه

کدکارگاهی به این معنی است که کارفرمایان شرکت یا کارگاه های فعال باید طرف مدت 15 روز پس از تاسیس، نسبت به پرداخت حق بیمه کارکنان خود اقدام نمایند.

کارفرما باید:

هر ماه لیست کارگران یا کارمندان مشمول قانون تامین اجتماعی که در استخدام یا در اختیار دارند، صرف نظر از نوع قرارداد و کار و ترتیب استخدام و نحوه پرداخت حقوق و مزایا در مهلت مقرر در قانون (حداکثر تا آخرین روز ماه بعد) به سازمان ارسال نماید.

به هنگام تحویل اولین لیست، باید اصل و تصویر شناسنامه تمام کارکنان کارگاه به واحد نام نویسی شعبه ارائه شود و ضمن دریافت شماره بیمه، این شماره در لیست‌های ماهانه در مقابل نام افراد درج گردد تا بیمه شدگان بتوانند از خدمات بیمه استفاده نمایند.

لازم است یادآوری شود که به هنگام نقل و انتقالات کارگاه، دریافت مفاصاحساب از شعبه تامین اجتماعی لازم است.

با در دست داشتن مدارکی که نشان می‌دهد کارفرما هستید به نزدیکترین شعبه سازمان تامین اجتماعی مراجعه نمایید.

مدارک هویتی کارفرما:

جواز کسب صنفی معتبر(دائم یاموقت) یا هرگونه اجازه کار از مراجع ذیصلاح

پروانه تاسیس یا بهره برداری

اسناد مالکیت یا اسناد اجاره و یا صلح نامه کارگاه (اعم از رسمی یا عادی)

تایید اتحادیه یا مجمع امورصنفی مربوطه مبنی بر کارفرمایی و بهره برداری کارگاه

شعبه تامین اجتماعی، پس از شناسایی کارگاه و تعداد کارگران شاغل در آن، پرونده کارگاه را تشکیل داده و شماره کارگاه را به آن اختصاص خواهد داد.

مشاوره رایگان