همه تیم

علی شکوری
روحینا دیزج مولا

روحینا دیزج مولا

کارشناس معدنی و استانداردها
اختای طاهری

اختای طاهری

مدیرعامل

ما اینجا هستیم تا قانون را دموکراتیک کنیم.‌ اختای طاهری طرفدار افرادی است که برای رسیدن به موفقیت‌های بالاتر با اهدافی عالی، تصمیم قاطعانه گرفته‌اند. رئیس هئیت مدیره آنیل میگوید: طرفدار فناوری و استفاده بهینه از آن هستیم که کارها را آسان می‌کند. متخصصین و کارشناسان ثبتی و مالی این کار را به درستی انجام می‌دهند. با اتکا به دانش…

الهه نافع

معاونت مالی و اداری
شیما رستم دل

شیما رستم دل

کارشناس ثبتی و حقوقی
محمد پورزینال

محمد پورزینال

مدیر واحد حقوقی و قراردادها

برای بسیاری از افرادی که می‌خواهند یک کسب و کار را به درستی راه اندازی کنند، برای بسیاری از خانواده‌هایی که به آنها وابسته هستند، برای ایده‌های زیادی که باید از آنها محافظت شود اینجا هستیم تا همه را در حوزه ثبتی حقوقی و اداری حمایت کنیم. محمد پورزینال معتقدد است که کمک‌های ثبتی، حقوقی و اداری باید برای همه کسب…

رضا اخگرپور

مدیر روابط عمومی و امور CRM